Kategorier
Nyheter

Närundervisning vecka 14-17

v. 14 Byahuset SO/NO Språksalen
Måndag
Tisdag 9A 7 8A
Onsdag 9A 9B 8B
Torsdag 9A 7 8B
Fredag 9B 8A 7

 

v. 15 Byahuset SO/NO Språksalen
Måndag 9B 8B 8A
Tisdag 9B 8B 7
Onsdag 9A 8A 7
Torsdag 9B 9A 8A
Fredag 9A 7 8B

 

v. 16 Byahuset SO/NO Språksalen
Måndag 9B 9A 7
Tisdag Studiedag Studiedag Studiedag
Onsdag 9A 8B 7
Torsdag 9B 9A 8A
Fredag 9B 8B 8A

 

v. 17 Byahuset SO/NO Språksalen
Måndag 9A 7 8A
Tisdag 9A 8B 9B
Onsdag 9B 8B 8A
Torsdag 9B 8B 7
Fredag 9A 9B 8A
Kategorier
Nyheter

Nationella prov inställda åk. 6 och 9

Skolverket har beslutat att vårens nationella prov för årskurs 6 och 9 ställs in. 

Årskurs 3 skriver sina prov som planerat.

Kategorier
Nyheter

Studiedagar VT 2021

Onsdag 3/2 – eleverna är lediga från skolan. Fritids är öppet.

Tisdag 20/4 – eleverna är lediga från skolan. Fritids är öppet.

Kategorier
Nyheter

Nationella prov läsåret 2020/2021

Under höstterminen, mellan vecka 45-50, pågår muntliga prov i mindre grupper för årskurs 6 och 9 i svenska, engelska och matematik.

Under vårterminen har årskurs 6 och 9 bestämda dagar och tider då de skriftliga proven utförs. Dessa tider finns i kalendern på hemsidan.

Under vårterminen utför eleverna i årskurs 3 nationella prov mellan 15/3-21/5. Totalt är det 18 delprov i matematik och svenska.

Ingen ledighet beviljas när eleverna skriver prov.

Kategorier
Nyheter

HPV-vaccin

Från och med HT-20 erbjuds HPV-vaccin till både pojkar och flickor. Kontakta Jennie Leijon, skolsköterska, för mer information.

jennie.leijon@ludvigsborgsskolan.se

0415-51790

Kategorier
Nyheter

Skolaktiviteter utanför skolan ställs in

Tills vidare ställer vi in skolaktiviteter som äger rum utanför skolområdet såsom utflykter, idrott i Hörby etc.

Kategorier
Nyheter

Angående Coronavirus

För kännedom;

Ludvigsborgs Friskola följer fortsatt dagligen genom elevhälsan, aktivt händelseutvecklingen gällande Coronaviruset, Covid -19. Ludvigsborgs Friskola följer de riktlinjer som svenska myndigheter rekommenderar.

Enligt Folkhälsomyndigheten publicerad 2020-10-19;
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/smittskydd/corona/information-och-instruktioner-till-nara-kontakt-ej-hushallskontakt-till-fall-av-covid-19.pdf

Information om någon i hemmet har diagnosticerats med Covid-19.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfria-barn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19/

Förebyggande åtgärder, för mer information om Coronaviruset se Vårdguiden https://www.1177.se/Skane/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19/

 • Undvika att röra vid ansiktet.
 • Undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk.
 • Stanna hemma när du är sjuk.

På följande länk publicerar Folkhälsomyndigheten de senaste riskbedömningarna som görs kring viruset: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Om eleven eller annan familjemedlem har vistats i riskområde; Kina, Italien, Iran, Hong Kong och Sydkorea, och uppvisar symptom såsom feber, hosta eller andningsbesvär ska ni kontakta vården per telefon via Vårdguiden 1177 för rådgivning, enligt Smittskyddslagen § 1-3, kap 2. https://lagen.nu/2004:168#K2

Egenansvar innebär att agera för att undvika smittspridning och därför måste ni skyndsamt meddela skolan om ni misstänker smitta enligt ovan. 

Vänligen

Camilla Jönsson
Rektor

Jennie Leijon
Skolsköterska

Monica Larsson
Skolläkare

Kategorier
Nyheter

Schoolity – lathund

Logga in på Schoolity

 1. Gå in på schoolity.com
 2. Klicka på den gula rutan Nytt lösenord
 3. Skriv in din mailadress
 4. Du får ett mail från Schoolity med en länk där du väljer lösenord. 
 5. Sista steget är att fylla i adress och telefon. (Du behöver inte fylla i personnummer). 

 

Anmäla frånvaro

 1. Logga in på schoolity.com/
 2. Om du har flera barn på skolan väljer du barn i menyn högst upp till höger
 3. Välj Frånvaro i takmenyn och Rapportera frånvaro

 

Ta del av elevs skolresultat

 1. Logga in på schoolity.com/
 2. Om du har flera barn på skolan väljer du barn i menyn högst upp till höger
 3. Under rubriken Ämnen till höger väljer du ett ämne, klicka sedan på Återkoppling i takmenyn

 

Kategorier
Nyheter

Schoolity

Logga in på Schoolity

 1. Gå in på schoolity.com
 2. Klicka på den gula rutan ”Nytt lösenord”
 3. Skriv in din mailadress
 4. Du får ett Mail från Schoolity med en länk där du väljer lösenord. 
 5. Sista steget är att fylla i adress och telefon. (Du behöver inte fylla i personnummer). 

Anmäla frånvaro

 1. Logga in på schoolity.com/
 2. Om du har flera barn på skolan väljer du barn i menyn högst upp till höger
 3. Välj frånvaro och rapportera frånvaro
Kategorier
Nyheter

Skolbussen går som vanligt från Höörs station