Ordningsregler

Ordningsregler 2018

Framarbetade av elever och personal vid Ludvigsborgs Friskola och Fritidshem

 • Alla på skolan ska visa varandra respekt.
 • Alla hjälps åt att skapa god arbetsmiljö och arbetsro.
 • Alla använder ett vårdat språk på vår skola.
 • Alla är rädda om skolans och fritidshemmets saker. Om man förstör något ersätts detta av vårdnadshavare.
 • Bortslarvat eller förstört läromedel ersätts av respektive vårdnadshavare
 • Det är förbjudet att leka bland cyklar, bilar och soptunnor.
 • Skolans parkering är endast till för personal.
 • Det är inte tillåtet att lämna skolans område utan vuxens medgivande.
 • Mobiler tas med till skolan på eget ansvar, de får inte störa på lektionerna. Om mobilen stör får läraren beslagta den under dagen.
 • Förbjudet att filma och fotografera med mobil eller dator om annat än i lärarlett skolarbete.
 • Alla ska vara noga med att komma i tid samt ha med sig rätt material till alla lektioner.
 • Särskilda regler finns för matsal, buss och för de olika klassrummen.
 • Det är inte tillåtet att vistas på skolans område efter skoldagens slut då fritidsverksamhet fortfarande pågår.