Ordningsregler

Ordningsregler 2023/2024
Framarbetade av elever och personal vid Ludvigsborgs Friskola och Fritidshem

 • Alla på skolan ska visa varandra respekt.
 • Alla hjälps åt att skapa god stämning samt värna god arbetsmiljö och arbetsro.
 • Alla använder ett vårdat språk på vår skola.
 • Alla är rädda om skolans och fritidshemmets saker. Om man förstör något ersätts detta av vårdnadshavare.
 • Bortslarvat eller förstört läromedel ersätts av respektive vårdnadshavare.
 • Det är förbjudet att uppehålla sig på grusplanen vid skolans ingång, förutom när man går till och från skolan.
 • Det är förbjudet att leka och uppehålla sig på bland cyklar, mopeder, bussar och soptunnor.
 • Det är inte tillåtet att lämna skolans område utan vuxens medgivande för åk F-6.
 • Mobiler tas med till skolan på eget ansvar. Mobilerna lämnas in på morgonen till ansvarig lärare och återfås vid skoldags slut.
 • Det är förbjudet att filma och fotografera med mobil eller dator förutom än i lärarlett skolarbete.
 • Alla är noga med att komma i tid samt ha med sig rätt material till alla lektioner.
 • Det är inte tillåtet att vistas på skolans område efter skoldagens slut.
 • Särskilda regler finns för matsal, buss och för de olika klassrummen.