Årskurs F-9

Förskoleklassen
24 elever. Förskollärare  Eva Borgman och Gunilla Rosberg. 

Klass 1
25 elever. Klassföreståndare Sabina Engstrand.
Resurs Marcus Ingemansson.

Klass 2
19 elever. Klassföreståndare Anna-Lena Bengtsson Fager.
Resurs Ellinore Leijon. 

Klass 3
23 elever. Klassföreståndare Kristoffer Jönsson.
Resurs Anders Broberg.

Klass 4
23 elever. Klassföreståndare Sandra Nilsson.
Resurs Jessica Bengtsson.
Resurs Jakob Lindström.

Klass 5
22 elever. Klassföreståndare Hanna Björk.
Resurs Tobias Persson. 

Klass 6
24 elever. Klassföreståndare Jonas Krogsgaard och Camilla Jönsson.
Resurs André Wideheim Ekelund. 

Klass 7a
14 elever. Klassföreståndare Isak Ringnér och Tobias Persson.

Klass 7b
17 elever. Klassföreståndare Ann-Sofie Dehman och Sandra Bjerrehus.

Klass 8a
20 elever. Klassföreståndare Anna Strängby och Erik Florell.
Resurs Anna Andersson.

Klass 8b
16 elever. Klassföreståndare Ewa-Mona Håkansson, Gustav Jönsson och Patrik Oxenholt.

Klass 9
22 elever. Klassföreståndare Elisabeth Ahrent och Roberto Rosson.
Resurs Oskar Jönsson

Siktar du högt?
VARMT VÄLKOMMEN till Ludvigsborgs Friskola!!
Våra ledord trygghet och kvalitet ger dig som elev en god utbildning där vi arbetar för att du som elev når högre genom;

  • Välutbildade, behöriga & engagerade lärare
  • Mindre klasser
  • Personlig bärbar elevdator för interaktiv undervisning
  • Coachsamtal för högre måluppfyllelse 
  • Lärarledd läxhjälp 1 dag i veckan
  • Väl inarbetat värdegrundsarbete
  • Starkt elevinflytande
  • Skolbuss från/till Hörby & Höör i anslutning till skoldagens början/slut

Av intervjuer med elever och lärare framgår att skolmiljön på Ludvigsborgs friskola präglas av trygghet och studiero. Av dokument som Skolinspektionen tagit del av framgår att det vid skolenheten genomförs ett systematiskt arbete och åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling av eleverna. Rektorn och personal vidtar vid behov nödvändiga åtgärder för att säkerställa elevernas trygghet och studiero. Skolinspektionen fick vid senaste tillsynstillfället 2016 träffa en personalkår som samfällt vittnade om en trivsam, tillåtande och tillfredsställande atmosfär på skolan, en uppfattning som undantagslöst delades av elever, rektor och huvudmannens styrelseordförande.

Välkommen att ringa rektor Camilla Jönsson 0415-517 60, eller camilla.jonsson@ludvigsborgsskolan.se