Årskurs F-9

Förskoleklassen
11 elever. Förskollärare  Eva Borgman.

Klass 1
21 elever. Kristoffer Jönsson och Gunilla Rosberg

Klass 2
23 elever. Klf Sandra Nilsson 
Resurs AnnSofi Dehman och Anna Christoffersson

Klass 3
17 elever. Klf AnnaLena Fager Bengtsson 
Resurs Lotta Gustafsson

Klass 4
19 elever. Klf Jonas Krogsgaard och Camilla Jönsson
Resurs Oskar Jönsson

Klass 5
21 elever. Klf Helena Grahn
Resurs Tobias Persson

Klass 6
21 elever. Klf Hanna Björk
Resurs Anna Olandersson

Klass 7
22 elever. Klf Elisabeth Ahrent och Leonel Mendez Gomez
Resurs Frank Häll

Klass 8
22 elever. Klf Isak Ringnér och Matilda Fredriksdotter Salén
Resurs Thord Andersson

Klass 9
19 elever. Klf Anna Strängby, Erik Florell & Maria Eskilsson
Resurs Thord Andersson

Siktar du högt? VARMT VÄLKOMMEN till en Ny Modern Skola!!

Våra ledord trygghet och kvalitet ger dig som elev en god utbildning där vi arbetar för att du som elev når högre genom;

  • Välutbildade, behöriga & engagerade lärare
  • Mindre klasser
  • Personlig bärbar elevdator för interaktiv undervisning
  • Coachsamtal för högre måluppfyllelse i samtliga ämnen varje månad
  • Lärarledd läxhjälp 2 dagar i veckan
  • Väl inarbetat värdegrundsarbete
  • Starkt elevinflytande
  • Skolbuss från/till Hörby & Höör i anslutning till skoldagens början/slut

Av intervjuer med elever och lärare framgår att skolmiljön på Ludvigsborgs friskola präglas av trygghet och studiero. Av dokument som Skolinspektionen tagit del av framgår att det vid skolenheten genomförs ett systematiskt arbete och åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling av eleverna. Rektorn och personal vidtar vid behov nödvändiga åtgärder för att säkerställa elevernas trygghet och studiero. Skolinspektionen fick vid senaste tillsynstillfället 2016 träffa en personalkår som samfällt vittnade om en trivsam, tillåtande och tillfredsställande atmosfär på skolan, en uppfattning som undantagslöst delades av elever, rektor och huvudmannens styrelseordförande.

Välkommen att ringa rektor Camilla Jönsson 0415-517 60, eller camilla.jonsson@ludvigsborgsskolan.se