Årskurs F-9

Förskoleklassen
20 elever. Förskollärare  Eva Borgman och Gunilla Rosberg.

Klass 1
22 elever. Klassföreståndare Kristoffer Jönsson. Resurs Anders Broberg.

Klass 2
22 elever. Klassföreståndare Sandra Nilsson. Resurs Markus Ingemansson och Jessica Bengtsson.

Klass 3
19 elever. Klassföreståndare Anna-Lena Bengtsson-Fager.

Klass 4
24 elever. Klassföreståndare Niklas Garnham och Camilla Jönsson

Klass 5
22 elever. Klassföreståndare AnnSofi Dehman & Fredrik Stattin. Resurs André Wideheim Ekelund.

Klass 6
22 elever. Klassföreståndare Hanna Björk.

Klass 7
22 elever. Klassföreståndare Elisabeth Ahrent, Roberto Rosson och Thord Andersson. Resurs Oskar Jönsson.

Klass 8a
15 elever. Klassföreståndare Sandra Bjerrehus och Isak Ringnér.

Klass 8b
17 elever. Klassföreståndare Anna Blom och Patrik Oxenholt.

Klass 9a
20 elever. Klassföreståndare Anna Strängby och Erik Florell

Klass 9b
20 elever. Klassföreståndare Tobias Persson och EwaMona Håkansson.

Siktar du högt? VARMT VÄLKOMMEN till en Ny Modern Skola!!
Våra ledord trygghet och kvalitet ger dig som elev en god utbildning där vi arbetar för att du som elev når högre genom;

  • Välutbildade, behöriga & engagerade lärare
  • Mindre klasser
  • Personlig bärbar elevdator för interaktiv undervisning
  • Coachsamtal för högre måluppfyllelse 
  • Lärarledd läxhjälp 2 dagar i veckan
  • Väl inarbetat värdegrundsarbete
  • Starkt elevinflytande
  • Skolbuss från/till Hörby & Höör i anslutning till skoldagens början/slut

Av intervjuer med elever och lärare framgår att skolmiljön på Ludvigsborgs friskola präglas av trygghet och studiero. Av dokument som Skolinspektionen tagit del av framgår att det vid skolenheten genomförs ett systematiskt arbete och åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling av eleverna. Rektorn och personal vidtar vid behov nödvändiga åtgärder för att säkerställa elevernas trygghet och studiero. Skolinspektionen fick vid senaste tillsynstillfället 2016 träffa en personalkår som samfällt vittnade om en trivsam, tillåtande och tillfredsställande atmosfär på skolan, en uppfattning som undantagslöst delades av elever, rektor och huvudmannens styrelseordförande.

Välkommen att ringa rektor Camilla Jönsson 0415-517 60, eller camilla.jonsson@ludvigsborgsskolan.se