Ledighetsansökan

För att att ansöka om ledighet längre än tre dagar, kontakta rektor på camilla.jonsson@ludvigsborgsskolan.se. 

Kortare ledighet beviljas av mentor.