Aktuellt på Fritids

Hej och välkomna till LuDVIGSBORGS FRISKOLAS FRITIDS!

Barnens idéer genomsyrar vår verksamhet tillsammans med läroplanen. Sociala relationer och socialt samspel är viktigt för oss så att alla känner del av en stor gemenskap. Vi håller kontinuerligt fritidsråd för att ta del av och utveckla barnens idéer och tankar om sin fritidsdag.

Planerade och/eller frivilliga aktiviteter, inne som ute, bjuds våra fritidsbarn på varje vecka.

Vi använder vår fina utemiljö på många sätt; promenader, lekar, tipspromenader, kojbygge, picknick, korvgrillning eller så bara upptäcker vi närområdet tillsammans 🙂 

Fritidsklubben för de lite äldre barnen innebär fritidshäng med spel, lekar och skapande verksamhet. Måndag och torsdag.

Skolans läxhjälp är öppen för fritidsbarnen på tisdagar.

Varje onsdag, från skolstart, under sju veckor bjuds vi på Kulturskolefritids av Kulturskolan Hörby.

Skolidrottsföreningen håller i olika aktiviteter med fokus på rörelse på torsdagar och dit kan man gå om man vill.

Någon gång per termin bjuder vi vårdnadshavare på drop in frukost och drop in café.
Uppskattat inslag i verksamheten från oss alla.

 

EN UPPMANING  och  VÄDJAN TILL ER VÅRDNADSHAVARE!

  • Vi vill vara närvarande vuxna och ge vår tid och en pedagogisk verksamhet av hög klass till barnen, något som vi är ålagda enligt skollag och läroplan. Fritidshemmet har numera samma läroplan som grundskolan. Fritidshemsvistelsen ingen förvaring eller barnpassning, utan den har även mål som ska uppfyllas. Vi vill ägna tiden åt de barn som är där, och inte sitta i telefon och efterlysa de som inte dyker upp. Kostnaden för mat påverkas också av att man inte meddelar frånvaro. 
  • Att meddela ändringar för ert/era barn är ett vårdnadshavaransvar och genom att ta det ansvaret respekterar ni andra barns vistelse på fritids.                                                                   
  • Fritids har en egen mailadress som går bra att nyttja! Adressen är fritids@ludvigsborgsskolan.se
  •  Ring 0415-517 90 om ni vill nå oss.

Tänk på!

  • Märk Ert/Era barns kläder, det underlättar för oss alla!
  • Nytt schema på Ert/Era barn? Vänligen lämna in dessa så fort som möjligt! Tack på förhand!
  • Respektera de datum vi önskar in diverse dokument såsom sommarledighet för fritidsbarn.
  • Nytt jobb, telefonnummer eller annat? Be om att få fylla i ett nytt elevkort. Det är viktigt att vi har aktuella uppgifter på alla barn!
  • Ny inkomst? Anmäl den nya inkomsten på inkomstblankett och lämna till oss.