Övrigt på skolan

Elevrådet

Elevrådet har möte varannan vecka. Då träffas representanter från alla klasser tillsammans med en lärare och tar upp saker som har kommit upp på klassråden som varje klass har varje vecka. Elevrådet är uppdelat i två grupper, en för åk F-6 och en för åk 7-9. Om det har uppkommit önskemål om något så försöker de ordna det mellan mötena.

Elevrådet har bland annat jobbat för skolkör, kryddor, skoltidning och inte minst en idrottshall. Elevrådet har bjudit in politiker och tidningen och samlat in namnunderskrifter som skickats in till politiker och fritidschef. Under året 2014 infördes frukt till maten efter elevrådets samt matrådets arbete.

Kompiskompis

I varje klass utses en ”kompiskompis” som finns som ett par extra ögon i klassen för att känna av klimat och stämning i klassen. Denna person är kamratstödjare när ngn behöver en vän, kommer med förslag på kompisrelaterade problem som kompiskompis träffar man skolans alla andra kompiskompisar minst 3 ggr/termin tillsammans med rektor. Vid träffarna arbetar gruppen tillsammans med rektor kring värdegrunden på vår skola. Varje kompiskompis har en röd väst för att tydligt markera sitt uppdrag.

Läxhjälp

På måndagar kl. 14.50- 15.50 erbjuds det läxhjälp för åk 7-9 i högstadiets byggnad.

På tisdagar kl. 14:30-15:30 erbjuds det läxhjälp för åk 1-6 i Längan. Lärarna turas om att ansvara för läxhjälpen efter ett rullande schema och det är alltid minst en utbildad lärare närvarande.

Försäkring

Vi har samma försäkring som Hörby kommun. Försäkringen är en dygnet runt försäkring och gäller även på fritiden. Läs mer om försäkringen i pdf-filen som du hittar under rubriken, Försäkring.