Styrelsen/ledning

Ordförande: Daniel Schönström

Vice ordförande: Gunilla Jansson

Sekreterare: Erik Bergquist

Kassör: Lena Persson

Ledamot: Ylva Olsson

Ledamot: Birgitta Filus

Ledamot Personal: Gunilla Rosberg

Ledamot Personal: Anders Broberg

Suppleant: Andreas Nilsson

Suppleant: 

På styrelsemötena ska rektorn närvara.

Om du vill kontakta styrelsen via mail, klicka här