Styrelsen/ledning

Ordförande: Gunilla Jansson

Vice ordförande: Daniel Schönström

Sekreterare: Erik Bergquist

Kassör: Lena Persson

Ledamot: Nina Andersson

Ledamot: Birgitta Filus

Ledamot Personal: Gunilla Rosberg

Ledamot Personal: Anders Broberg

Suppleant: Emil Lottsfeldt

Suppleant: Ellen Krogh

På styrelsemötena ska rektorn närvara.

Om du vill kontakta styrelsen via mail, klicka här