Styrelsen/ledning

Ordförande: Eva Liljeqvist-Borg

Sekreterare: André Bjärby

Kassör: Ulrica Adelbris

Ledamot: Annica Göth

Ledamot Personal: Gunilla Rosberg

Suppleant: Nicolina Lottsfeldt

Suppleant: Bengt Axelsson

Suppleant: Birgitta Filus

På styrelsemötena ska rektorn närvara.

Om du vill kontakta styrelsen via mail, klicka här