Styrelsen/ledning

Ordförande: Eva Liljeqvist-Borg

Vice ordförande: Nina Andersson

Sekreterare: Ulrica Adelbris

Kassör: André Bjärby

Ledamot: Bengt Axelsson

Ledamot Personal: Gunilla Rosberg

Ledamot Personal: Anders Broberg

Suppleant: Birgitta Filus

Suppleant: Jakob Käck

På styrelsemötena ska rektorn närvara.

Om du vill kontakta styrelsen via mail, klicka här