Styrelsen/ledning

Ordförande: Daniel Schönström

Sekreterare: Erik Bergquist

Kassör: Lena Persson

Ledamot: Ylva Olsson

Ledamot: Andreas Nilsson

Personalrepresentant: Pia Nilsson

Personalrepresentant: Sandra Bjerrehus

Suppleant: Mikael Olofsson

Suppleant: 

På styrelsemötena ska rektorn närvara.

Om du vill kontakta styrelsen via mail, klicka här