Vårdnadshavares engagemang

Vårdnadshavare är närsomhelst välkomna att besöka oss på Ludvigsborgs Friskola. Det är viktigt för barnen att känna att vårdnadshavare är välkomna att engagera sig i elevernas skoldag.
Dock följer Ludvigsborgs Friskola under rådande pandemi Folkhälsomyndighetens restriktioner, vilket gör att det i nuläget inte ges denna möjlighet.