Vårdnadshavares engagemang

Vårdnadshavare är närsomhelst välkomna att besöka oss på Ludvigsborgs Friskola utifrån bokat besök med berörd personal. Det är viktigt för barnen att känna att vårdnadshavare är välkomna att engagera sig i elevernas skoldag.