Vårdnadshavares engagemang

Vårdnadshavare är närsomhelst välkomna att besöka oss. Det är viktigt för barnen att känna att vårdnadshavare är välkomna att engagera sig i elevernas skoldag.
Vårdnadshavare anordnar korv- och kaffe försäljning vid Ludvigsborgs Valborgsfirande, en fin tradition. Intäkterna går oavkortat till elevernas skolutfärder, teater- alt biobesök. Konserter och liknande.

Vårdnadshavare är välkomna att komma med förslag på gemensamma aktiviteter utanför skoldagen. Vid förslag kontakta styrelsen eller rektor.