Personal skola och fritidshem

Kontakt med personal via mail.
fornamn.efternamn@ludvigsborgsskolan.se

Anders Broberg. Resurs. Fritids.

André Wideheim Ekelund. Resurs. Fritids.

Anna Andersson. Resurs och Skolvärdinna.

Anna Blom. Bildlärare. 

Anna Strängby. SV, ENG, TY-lärare. Klf klass 8a.

Anna-Lena Bengtsson. Lågstadielärare. Skolbibliotekarie. Klf Klass 2.

Ann-Britt Ljungberg. Städ.

Ann-Sofie Dehman. Idrottslärare, fritidspedagog. Klassföreståndare 7b. 

Camilla Jönsson. Rektor. SV, SO, ENG-lärare. Klf Klass 6.

Cornelia Ripa Grönberg. Administratör.

Ellinor Leijon. Resurs. Fritids.

Elisabeth Ahrent. NO, MA-lärare. Klf Klass 9.

Erik Florell. SO, MA-lärare. Klf Klass 8a. Biträdande rektor.

Eva Borgman. Förskollärare. Klf F-klassen.

Ewa-Mona Håkansson. Bild och musik. Klf Klass 8b.

Gunilla Rosberg. Förskollärare. Klf F-klassen. Personalrepresentant styrelsen.

Gustav Jönsson. IT. ENG,  Hkk-lärare. Resurs. Klf  Klass8b

Hanna Björk. SV, ENG, SO-lärare. Klf Klass 5.

Ida Lundahl. Specialpedagog.

Ingemar Jönsson. Skolpsykolog.

Ingrid Wallentin. SYV.

Isak Ringnér. Trä och metallslöjdlärare, MA, Fysik. Klf Klass 7a.

Jakob Lindström. Resurs.

Jessica Bengtsson. Resurs. Fritids.

Jonas Krogsgaard. SV, SO En-lärare. Klf klass 6.

Kristoffer Jönsson. MA, NO-lärare. Klf Klass 3.

Lars Ingemansson. Kök/Mat

Lena Persson. Ekonomi.

Lotta Camp. Skolsköterska.

Markus Ingemansson, Resurs. Fritids. 

Oskar Jönsson. Kurator

Oskar Jönsson. Resurs. 

Patrik Oxenholt. SO-lärare. Klf 8B.

Patrik Steen. Busschaufför och vaktmästare.

Pia Nilsson. Kostansvarig och kök.

Roberto Rosson. Spanska. ENG. Klf Klass 9.

Sabina Engstrand. Klassföreståndare Klass 1.

Sandra Bjerrehus. Textilslöjdslärare. Klassföreståndare 7b. 

Sandra Nilsson. SV, ENG, NO, SO-lärare. Klf Klass 4.

Thord Andersson. Tk lärare. Resurs

Tobias Persson. Idrottslärare. Klassföreståndare 7a. Fritids.