Personal skola och fritidshem

Anders Broberg. Resurs. Fritids.

Anna Strängby. SV, ENG, TY-lärare. Klf klass 7a.

Anna-Lena Bengtsson. Lågstadielärare. Skolbibliotekarie. Klf Klass 1.

Ann-Britt Ljungberg. Städ.

Ann-Sofie Dehman. Föräldraledig.

Camilla Jönsson. Rektor. SV, SO, ENG-lärare. Klf Klass 5.

Carin Sandström. SV, SO. Specialpedagog.

Elisabeth Ahrent. NO, MA-lärare. Klf Klass 8.

Erik Florell. SO, MA-lärare. Klf Klass 7a. IKT-ansvarig. 

Eva Borgman. Förskollärare. Klf F-klassen.

Frank Häll. Resurs. 

Fredrik Persson. Elevassistent. Tjänstledig 

Gunilla Rosberg. Förskollärare. Klf F-klassen. Personalrepresentant styrelsen.

Hanna Björk. SV, ENG, SO-lärare. Klf Klass 4

Hanna Hansson. Logoped. Resurs. Fritids.

Helen Nero. Administratör.

Helena Grahn. SV, SO, ENG, MA, NO-lärare. Klf Klass 6.

Ingemar Jönsson. Skolpsykolog.

Ingrid Wallentin. SYV.

Isak Ringnér. Trä och metallslöjdlärare, MA, Fysik. Klf Klass 9.

Jennie Leijon. Skolsköterska.

Jessica Bengtsson. Resurs. Fritids.

Jonas Krogsgaard. HK, SV, SO, ENG-lärare. Klf Klass 5.

Kristoffer Jönsson. MA, NO-lärare. Klf Klass 2.

Lars Ingemansson. Kök/Mat

Lena Persson. Ekonomi.

Lotta Gustafsson. Tjänstledig.

Markus Ingemansson, Resurs. Fritids. Kök.

Maria Eskilsson. SO-lärare. Klf klass 7b.

Matilda Fredriksdotter. Textillärare. Klf åk 9.

My Johansson. Resurs. Fritids.

Oskar Jönsson. Kurator

Oskar Jönsson. Resurspersonal

Patrik Steen. Busschaufför och vaktmästare.

Pia Nilsson. Kostansvarig och kök.

Roberto Rosson. Spanska. ENG. Klf Klass 8.

Roger Lundin. Musiklärare

Sandra Nilsson. SV, ENG, NO, SO-lärare. Klf Klass 3.

 Thord Andersson. Trä och metallslöjds-lärare.Resurspersonal.

Tobias Persson. Idrottslärare. Fritids. Klf Klass 7b.