Personal skola och fritidshem

Anna Christoffersson. Resurspersonal, fritids och skola. Musik 1-5.

Anna Olandersson. Fritidspedagog. Special. 

Anna Strängby. SV, ENG, TY-lärare. Klf klass 9

Anna-Lena Bengtsson. Lågstadielärare. Skolbibliotekarie. Klf Klass 3.

Ann-Britt Ljungberg. Städ.

Ann-Sofie Dehman. Förskollärare och idrottslärare. Resurspedagog klass 2.

Camilla Jönsson. Rektor. SV, SO, ENG-lärare. Klf Klass 4.

Carin Sandström. SV, SO. Specialpedagog.

Elisabeth Ahrent. NO, MA-lärare. Klf Klass 7.

Erik Florell. SO, MA-lärare. Klf Klass 9. IKT-ansvarig. 

Erica Tengblad. SV, SO, SP-lärare. Tjänstledig läsår 2017/2018

Eva Borgman. Förskollärare. Klf F-klassen.

Eva-Mona Håkansson. Bild.

Fredrik Persson. Elevassistent. Tjänstledig 

Gunilla Rosberg. Förskollärare. Klf klass 1. Personalrepresentant styrelsen.

Hanna Björk. SV, SO-lärare. Klf Klass 6.

Hanna Hansson. Logoped. Special.

Helen Nero. Administratör.

Helena Grahn. SV, SO, MA, NO-lärare. Klf Klass 5.

Ingemar Jönsson. Skolpsykolog.

Isak Ringnér. Trä och metallslöjdlärare, MA, Fysik. Klf Klass 8.

Frank Häll. Resurs. 

Jennie Leijon. Skolsköterska.

Jonas Krogsgaard. SV, SO, ENG-lärare. Klf Klass 4.

Kristoffer Jönsson. MA, NO-lärare. Klf Klass 1.

Lars Ingemansson. Kök/Mat

Lena Persson. Ekonomi.

Leonel Mendez. Spanska. Engelska. Klf Klass 7.

Lotta Gustafsson. HK-lärare. Köksansvarig. Resurs Klass 5.

Maria Eskilsson. SO-lärare. Klf klass 9

Matilda Fredriksdotter. Textillärare. Klf åk 8.

Oskar Jönsson. Kurator

Oskar Jönsson. Resurspersonal

Patrik Steen. Busschaufför och vaktmästare.

Roger Lundin. Musiklärare

Sandra Nilsson. SV, SO-lärare. Klf Klass 2.

 Thord Andersson. Resurspersonal

Tobias Persson. Idrottslärare. Fritids. Klf Klass 1.