Personal skola och fritidshem

Kontakt med personal via mail.
fornamn.efternamn@ludvigsborgsskolan.se

Anders Broberg. Resurs. Fritids.

André Wideheim Ekelund. Resurs. Fritids.

Anna Andersson. Skolvärdinna.

Anna Blom. Bildlärare. Klassföreståndare 9b.

Anna Strängby. SV, ENG, TY-lärare. Klf klass 7a.

Anna-Lena Bengtsson. Lågstadielärare. Skolbibliotekarie. Klf Klass 1.

Ann-Britt Ljungberg. Städ.

Ann-Sofie Dehman. Idrottslärare, fritidspedagog. Klassföreståndare 9b. 

Camilla Jönsson. Rektor. SV, SO, ENG-lärare. Klf Klass 5.

Christel Lennartsson. Specialpedagog.

Cornelia Ripa Grönberg. Administratör.

Ellinor Leijon. Resurs.

Elisabeth Ahrent. NO, MA-lärare. Klf Klass 8.

Erik Florell. SO, MA-lärare. Klf Klass 7a. Biträdande rektor.

Eva Borgman. Förskollärare. Klf F-klassen.

Ewa-Mona Håkansson. Bild och musik. Klf Klass 7b.

Gunilla Rosberg. Förskollärare. Klf F-klassen. Personalrepresentant styrelsen.

Gustav Jönsson. IT. ENG,  Hkk-lärare. Resurs. Klf  Klass7b

Hanna Björk. SV, ENG, SO-lärare. Klf Klass 4.

Ingemar Jönsson. Skolpsykolog.

Ingrid Wallentin. SYV.

Isak Ringnér. Trä och metallslöjdlärare, MA, Fysik. Klf Klass 9a.

Jessica Bengtsson. Resurs. Fritids.

Jonas Krogsgaard. SV, SO En-lärare. Klf klass 5.

Kristoffer Jönsson. MA, NO-lärare. Klf Klass 2.

Lars Ingemansson. Kök/Mat

Lena Persson. Ekonomi.

Lotta Camp. Skolsköterska.

Markus Ingemansson, Resurs. Fritids. 

Oskar Jönsson. Kurator

Oskar Jönsson. Resurspersonal

Patrik Oxenholt. SO-lärare. Klf 7B.

Patrik Steen. Busschaufför och vaktmästare.

Pia Nilsson. Kostansvarig och kök.

Roberto Rosson. Spanska. ENG. Klf Klass 8.

Sandra Bjerrehus. Textilslöjdslärare. Klassföreståndare 9a. 

Sandra Nilsson. SV, ENG, NO, SO-lärare. Klf Klass 3.

Thord Andersson. Tk lärare. Resurs

Tobias Persson. Idrottslärare. Fritids.