Personal skola och fritidshem

Kontakt med personal via mail.
fornamn.efternamn@ludvigsborgsskolan.se

Amanda Sandberg. Resurs. Fritids.

Anders Broberg. Resurs. Fritids.

André Wideheim Ekelund. Resurs. Fritids.

Anna Blom. Bildlärare. Klassföreståndare 8b.

Anna Strängby. SV, ENG, TY-lärare. Klf klass 9a.

Anna-Karin Isberg. Musiklärare.

Anna-Lena Bengtsson. Lågstadielärare. Skolbibliotekarie. Klf Klass 3.

Ann-Britt Ljungberg. Städ.

Ann-Sofie Dehman. Idrottslärare, fritidspedagog. Klf Klass 5. 

Camilla Jönsson. Rektor. SV, SO, ENG-lärare. Klf Klass 4.

Carin Sandström. Specialpedagog.

Cornelia Ripa Grönberg. Administratör.

Elisabeth Ahrent. NO, MA-lärare. Klf Klass 7.

Erik Florell. SO, MA-lärare. Klf Klass 9a. Biträdande rektor.

Eva Borgman. Förskollärare. Klf F-klassen.

Eva-Mona Håkansson. Bild och musik. Klf Klass 9b.

Fredrik Stattin. Klf Klass 5. NO, MA, SV-lärare.

Gunilla Rosberg. Förskollärare. Klf F-klassen. Personalrepresentant styrelsen.

Gustav Jönsson. IT. Hkk-lärare. Resurs.

Hanna Björk. SV, ENG, SO-lärare. Klf Klass 6.

Ingemar Jönsson. Skolpsykolog.

Ingrid Wallentin. SYV.

Isak Ringnér. Trä och metallslöjdlärare, MA, Fysik. Klf Klass 8a.

Jennie Leijon. Skolsköterska.

Jessica Bengtsson. Resurs. Fritids.

Kristoffer Jönsson. MA, NO-lärare. Klf Klass 1.

Lars Ingemansson. Kök/Mat

Lena Persson. Ekonomi.

Markus Ingemansson, Resurs. Fritids. 

Niklas Garnham. MA, NO, ID. Klf klass 4.

Oskar Jönsson. Kurator

Oskar Jönsson. Resurspersonal

Patrik Oxenholt. SO-lärare. Klf 8B.

Patrik Steen. Busschaufför och vaktmästare.

Pia Nilsson. Kostansvarig och kök.

Roberto Rosson. Spanska. ENG. Klf Klass 7.

Sandra Bjerrehus. Textilslöjdslärare. Klassföreståndare 8a. 

Sandra Nilsson. SV, ENG, NO, SO-lärare. Klf Klass 2.

Thord Andersson. Trä och metallslöjds-lärare. Klassföreståndare 7.

Tobias Persson. Idrottslärare. Fritids. Klf Klass 9b.