Personal skola och fritidshem

Kontakt med personal via mail.
fornamn.efternamn@ludvigsborgsskolan.se

Anders Broberg. Resurs. Fritids.

Anna Blom. Bildlärare. Klassföreståndare 8b.

Anna Strängby. SV, ENG, TY-lärare. Klf klass 9a.

Anna-Lena Bengtsson. Lågstadielärare. Skolbibliotekarie. Klf Klass 3.

Ann-Britt Ljungberg. Städ.

Ann-Sofie Dehman. Idrottslärare, fritidspedagog. Klf Klass 8b. Tjänstledig HT 2020

Camilla Jönsson. Rektor. SV, SO, ENG-lärare. Klf Klass 4.

Carin Sandström. Specialpedagog.

Cornelia Ripa Grönberg. Administratör.

Elisabeth Ahrent. NO, MA-lärare. Klf Klass 7.

Erik Florell. SO, MA-lärare. Klf Klass 9a. Biträdande rektor.

Eva Borgman. Förskollärare. Klf F-klassen.

Eva-Mona Håkansson. Bild och musik. Klf Klass 9b.

Gunilla Rosberg. Förskollärare. Klf F-klassen. Personalrepresentant styrelsen.

Gustav Jönsson. IT. Hkk-lärare. Resurs.

Hanna Björk. SV, ENG, SO-lärare. Klf Klass 6.

Hanna Hansson. Logoped. Resurs. Fritids.

Helena Grahn. SV, SO, ENG, MA, NO-lärare. Klf Klass 5.

Ingemar Jönsson. Skolpsykolog.

Ingrid Wallentin. SYV.

Isak Ringnér. Trä och metallslöjdlärare, MA, Fysik. Klf Klass 8a.

Jennie Leijon. Skolsköterska.

Jessica Bengtsson. Resurs. Fritids.

Kristoffer Jönsson. MA, NO-lärare. Klf Klass 1.

Lars Ingemansson. Kök/Mat

Lena Persson. Ekonomi.

Markus Ingemansson, Resurs. Fritids. 

My Johansson. Resurs. Fritids.

Niklas Garnham. MA, NO, ID. Klf klass 4.

Oskar Jönsson. Kurator

Oskar Jönsson. Resurspersonal

Patrik Oxenholt. SO-lärare. Klf 8B.

Patrik Steen. Busschaufför och vaktmästare.

Pia Nilsson. Kostansvarig och kök.

Roberto Rosson. Spanska. ENG. Klf Klass 7.

Roger Lundin. Musiklärare

Sandra Bjerrehus. Textilslöjdslärare. Klassföreståndare 8a. 

Sandra Nilsson. SV, ENG, NO, SO-lärare. Klf Klass 2.

Thord Andersson. Trä och metallslöjds-lärare. Klassföreståndare 7.

Tobias Persson. Idrottslärare. Fritids. Klf Klass 9b.