Personal skola och fritidshem

Anders Broberg. Resurs. Fritids.

Anna Blom. Bildlärare. Klassföreståndare 7b.

Anna Strängby. SV, ENG, TY-lärare. Klf klass 8a.

Anna-Lena Bengtsson. Lågstadielärare. Skolbibliotekarie. Klf Klass 2.

Ann-Britt Ljungberg. Städ.

Ann-Sofie Dehman. Idrottslärare, fritidspedagog. Klf Klass 7b. Tjänstledig VT 2020

Camilla Jönsson. Rektor. SV, SO, ENG-lärare. Klf Klass 6.

Carin Sandström. SV, SO. Specialpedagog.

Cornelia Ripa Grönberg. Administratör.

Elisabeth Ahrent. NO, MA-lärare. Klf Klass 9.

Erik Florell. SO, MA-lärare. Klf Klass 8a. IKT-ansvarig. 

Eva Borgman. Förskollärare. Klf F-klassen.

Eva-Mona Håkansson. Bild. Resurs högstadiet.

Frank Häll. Resurs. 

Gunilla Rosberg. Förskollärare. Klf F-klassen. Personalrepresentant styrelsen.

Gustav Jönsson. Resurs

Hanna Björk. SV, ENG, SO-lärare. Klf Klass 5.

Hanna Hansson. Logoped. Resurs. Fritids.

Helena Grahn. SV, SO, ENG, MA, NO-lärare. Klf Klass 4.

Ingemar Jönsson. Skolpsykolog.

Ingrid Wallentin. SYV.

Isak Ringnér. Trä och metallslöjdlärare, MA, Fysik. Klf Klass 7a.

Jennie Leijon. Skolsköterska.

Jessica Bengtsson. Resurs. Fritids.

Jonas Krogsgaard. HK, SV, SO, ENG-lärare. Klf Klass 6.

Kristoffer Jönsson. MA, NO-lärare. Klf Klass 3.

Lars Ingemansson. Kök/Mat

Lena Persson. Ekonomi.

Markus Ingemansson, Resurs. Fritids. 

My Johansson. Resurs. Fritids.

Oskar Jönsson. Kurator

Oskar Jönsson. Resurspersonal

Patrik Oxenholt. SO-lärare. Klf 7B.

Patrik Steen. Busschaufför och vaktmästare.

Pia Nilsson. Kostansvarig och kök.

Roberto Rosson. Spanska. ENG. Klf Klass 9.

Roger Lundin. Musiklärare

Sandra Bjerrehus. Textilslöjdslärare. Klassföreståndare 7a. 

Sandra Nilsson. SV, ENG, NO, SO-lärare. Klf Klass 1.

Thord Andersson. Trä och metallslöjds-lärare. Klassföreståndare 7b.

Tobias Persson. Idrottslärare. Fritids. Klf Klass 8b.