Ludvigsborgs friskola startades 1993 av föräldrar för att ge barnen i byn möjlighet att gå i en liten skola i sin välkända och trygga närmiljö. Skolan ligger mitt i naturen med skogar och naturreservat in på knutarna. På skolgården samsas den riktigt gamla skolan med nyare byggnader. Skolan omfattar årskurserna F-9 samt fritidshem. Detta läsår har vi 250 elever.

Axplock av vad du som elev möter hos oss; engelska från första klass för att möta den ökade internationaliseringen. Vårt värdegrundsarbete samt vår plan mot diskriminering och kränkande behandling är grunden för en trygg skoldag. På vår skola känner alla varandra och tillsammans tar vi ett gemensamt ansvar för varandra då Ludvigsborgs Friskola värnar om alla människors lika värde. Hos oss är varje elev unik! Elevdemokrati och elevinflytande är viktiga inslag på vår skola. Som ett led i detta finns olika råd bestående av elever, pedagog samt rektor; elevråd uppdelat på F-5 samt 6-9, matråd, ”kompiskompis” grupp samt arbetsmiljöråd. Eftersom skolan ligger så nära ett naturreservat används detta flitigt att framförallt de yngre eleverna i vissa ämnen.
Varje vecka erbjuds läxhjälp ledd av minst en av skolans pedagoger. Läxhjälpen är uppdelad på de yngre och äldre eleverna.

Vårt upptagningsområde är främst Fulltofta församling, men i mån av plats är skolan öppen för alla. Förtur ges till boende i församlingen enligt skolans stadgar.