Välkommen till vår skola

Välkomna på föreningsstämma den 19/10 kl. 19.00. Motioner ska vara styelsen tillhanda senast den 5/10