Personal

Vi som jobbar på fritids är:

Gunilla Rosberg – Förskollärare & fritidshemsansvarig

Eva Borgman – Förskollärare

Ann-Sofi Dehman – Förskollärare och Idrottslärare

Tobias Persson – Fritidspedagog och Idrottslärare

Anna Olandersson – Fritidspedagog (tjänstledig mars & april 2018)

Jakob Malmgren – Fritidspedagog (tjänstledig VT 2018)

My Johansson – Resurspersonal

Hanna Hansson – Resurspersonal

Lotta Gustafsson – Måltidsansvarig

Fredrik Persson – Resurspersonal  (tjänstledig för utbildning)