Personal

Vi som jobbar på fritids är:

Gunilla Rosberg – Förskollärare, fritids & schemaansvarig på fritids

Eva Borgman – Förskollärare och fritids

Ann-Sofi Dehman – Förskollärare, fritidspedagog och Idrottslärare. Föräldraledig.

Tobias Persson – Fritidspedagog och Idrottslärare

Anders Broberg – Fritidsledare. 

My Johansson – Resurspersonal

Hanna Hansson – Logoped. Resurspersonal

Lotta Gustafsson – Måltidsansvarig. Tjänstledig för utbildning

Fredrik Persson – Fritidspedagog.  Tjänstledig för utbildning

Markus Ingemansson. Resurspersonal. Kök.

Jessica Bengtsson. Resurspersonal.

Pia Nilsson – Måltidsansvarig.