Personal

Vi som jobbar på fritids är:

Anders Broberg – Fritidsföreståndare.

Gunilla Rosberg – Förskollärare, fritids & schemaansvarig på fritids.

Eva Borgman – Förskollärare och fritids.

Ann-Sofi Dehman – Förskollärare, fritidspedagog och Idrottslärare. (Föräldraledig)

Tobias Persson – Fritidspedagog och Idrottslärare.

My Johansson – Resurspersonal.

Hanna Hansson – Logoped. Resurspersonal.

Markus Ingemansson – Resurspersonal. Kök.

Jessica Bengtsson – Resurspersonal.

Amanda Sandberg – Resurspersonal.

Pia Nilsson – Måltidsansvarig.