Personal

Vi som jobbar på fritids är:

Anders Broberg – Fritidsföreståndare.

Gunilla Rosberg – Förskollärare och fritids.

Eva Borgman – Förskollärare och fritids.

Ann-Sofi Dehman – Förskollärare, fritidspedagog och Idrottslärare. 

Tobias Persson – Fritidspedagog och Idrottslärare.

André Wideheim Ekelund – Resurspersonal.

Markus Ingemansson – Resurspersonal. Kök.

Jessica Bengtsson – Resurspersonal och schemaansvarig.

Casper Hickling – Resurspersonal.

Oskar Jönsson – Resurspersonal.

Pia Nilsson – Måltidsansvarig.