Skolstart läsåret 23/24

Skolstart läsår 23/24

Välkommen till Ludvigsborgs Friskola torsdagen 17 augusti kl. 8.20
Dagen slutar kl. 12.00. Skolbussar går hem i anslutning till skoldags slut.
Lunch serveras denna dag.