Studiedag och läsårstider ht 2022

Hösttermin: torsdag 18 augusti – onsdag 21 december

Studiedag: fredag 23 september

Höstlov: vecka 44, måndag 31/10 – fredag 4/11