Information från styrelsen

skolan_logga

Information från styrelsen till vårdnadshavare på Ludvigsborgs Friskola

Att vara en friskola

En Friskola har en annan huvudman än kommunen. Ludvigsborgs Friskola ägs av en föräldraförening (Ludvigsborgs fristående skolas ekonomiska förening) och drivs som en ekonomisk förening där varje medlem/familj har en andel. För att gå med i föreningen betalas en insats på 200 kronor. Därefter följer en årsavgift på för närvarande 550 kronor per familj. Det ligger inte någon äganderätt bakom andelen men genom medlemskap har ni rösträtt vid ordinarie föreningsstämman och vid ev extrastämmor.

Verksamheten finansieras genom den kommunala skolpengen. Skolpengen följer varje elev och det är barnets hemkommun som bestämmer storleken på skolpengen utifrån vad kommunen beräknar att en elev kostar.

Skolans styrelse

Skolans styrelse består framförallt av föräldrar och personal på skolan. Numera kan även personer som inte har någon direkt anknytning till skolan väljas in i styrelsen. Att sitta med i styrelsen innebär ett stort ansvar, men ger också möjlighet att påverka hur verksamheten styrs. Styrelsen träffas en gång i månaden tillsammans med skolans rektor och detta arbete utförs ideellt av styrelsens medlemmar.

För mer information om styrelsens arbete och annat som händer på skolan, titta in på hemsidan www.ludvigsborgsskolan.se eller titta på anslagstavlan som hänger på skolan, här hittar ni även protokoll från styrelsemöten.

Ordinarie föreningsstämma

Det är viktigt att alla medlemmar deltar på den ordinarie föreningsstämman. Här har ni en verklig möjlighet att påverka och komma med idéer! Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året och då i slutet på oktober.

Föräldraengagemang

Det finns även möjlighet för dig som vårdnadshavare att engagera dig i det vi kallar aktivitetsgruppen. Aktivitetsgruppen bygger på frivilliga insatser. Gruppen har ansvaret för att arrangera gemensamma aktiviteter på och för skolan. Syftet med gruppen är att skapa gemenskap och glädje för både barn och vuxna samt även inbringa extra pengar till barnen. Pengar från arrangemangen kan användas till aktivitetsdagar, kulturella utflykter etc.

Tyvärr finns det för närvarande ingen aktivitetsgrupp p g a bristande intresse, men så snart några anmäler sitt intresse startar vi givetvis upp gruppen igen.

Bokgåva

Varje läsår går skolan ut med en förfrågan till alla vårdnadshavare om ett bidrag för inköp av böcker i klassuppsättningar. Genom att bidra hjälper ni skolan att bibehålla en hög kvalitet.

Gåvor till personalen

Styrelsen ordnar gåvor till all personal vid jul och sommaravslutningar. Inköp av gåvorna finansieras genom att öronmärka en viss summa av medlemsavgiften. Detta innebär att vårdnadshavare inte längre behöver hålla i några gemensamma insamlingar till gåvor. Vill man ändå ge något själv så är detta naturligtvis inte förbjudet.

Sponsring

Skolan söker hela tiden efter sponsorer efter kriterier i våra riktlinjer för sponsring. Även gåvor från såväl privatpersoner som företag mottages tacksamt av skolan. För mer info om hur ni blir sponsor eller skänker en gåva, kontakta styrelsen.

Styrelsen, Ludvigsborgs Friskola

September 2016