Nationella prov läsåret 2020/2021

Under höstterminen, mellan vecka 45-50, pågår muntliga prov i mindre grupper för årskurs 6 och 9 i svenska, engelska och matematik.

Under vårterminen har årskurs 6 och 9 bestämda dagar och tider då de skriftliga proven utförs. Dessa tider finns i kalendern på hemsidan.

Under vårterminen utför eleverna i årskurs 3 nationella prov mellan 15/3-21/5. Totalt är det 18 delprov i matematik och svenska.

Ingen ledighet beviljas när eleverna skriver prov.