Nationella prov inställda åk. 6 och 9

Skolverket har beslutat att vårens nationella prov för årskurs 6 och 9 ställs in. 

Årskurs 3 skriver sina prov som planerat.