Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Skolstart

Välkomna tillbaka till läsåret 23/24 Elever första skoldag, kl. 8.20-12.00 Lunch serveras denna dag. Skolbuss går hem i anslutning till skoldags slut.

Skolavslutning

Skolavslutning Skolavslutning hålls på Ludvigsborgs Friskola kl. 8.20-10.00. Klassen avslutar med sin/a klassföreståndare i klassrummet. Bussar går hem i samband med skoldags slut.