GDPR

 

GDPR

Fredag 25/5 2018, infördes dataskyddsreformen GDPR. Den nya lagen innebär att företag och organisationer som hanterar personliga uppgifter har större krav på sig i hantering av dessa. Vi på Ludvigsborgs Friskola har upprättat rutiner för vilka i personalen som har tillgång till specifika uppgifter om eleverna. Vårt grundläggande förhållningssätt är att ingen ska få tillgång till någon mer information än vad som krävs. I och med dataskyddsreformen måste varje organisation och företag ha ett dataskyddsombud som leder arbetet med hanteringen av personliga uppgifter. Ludvigsborgs friskola har utsett Erik Florell till dataskyddsombud. Han ska implementera de nya rutinerna i personalgruppen så att alla är väl förtrogna med vad dataskyddsreformen innebär.

Vårdnadshavare till skolans elever kommer att märka av dataskyddsreformen på så sätt att det kommer skickas hem blanketter om godkännande av viss IT-användning. Vissa vårdnadshavare kommer också att få medgivandeblanketter gällande hantering av uppgifter kring specialkost.