Kontakt

Adress:

Ludvigsborgs Friskola
AP Kleens väg 8
242 71 Ludvigsborg

Rektor på skolan:

Camilla Jönsson
E-post: camilla.jonsson@ludvigsborgsskolan.se

Telefonnummer:

Växel                                                      0415-517 15
Expedition                                             0415-517 60
Fritidshem                                             0415-517 64
Fritids mobil                                          073-633 61 27
Skolsköterska                                        0415-517 90

Frånvaro ska anmälas varje dag av elevs vårdnadshavare då elev ej kommer till skolan. Frånvaroanmälan görs på Schoolity. Frånvaro som överstiger 20% under en termin tas upp i LET som kallar vårdnadshavare till möte där åtgärd informeras.

Maila till oss via någon av länkarna nedan

Ansökan om skolgång

Ledighetsansökan

Anmälan/Övrigt

Kontakta styrelsen

Synpunkter/Klagomål

Enligt skollagen måste alla skolhuvudmän ha rutiner för att motta och utreda klagomål mot verksamheten. Genom att klicka på länken kan vårdnadshavare lämna synpunkter som rör skola och fritids. Ni kan även vända er direkt till berörda i nära anslutning till den händelse som lett till klagomålet. Synpunkter är viktiga och värdefulla för oss som arbetar inom skola och fritids på Ludvigsborgs Friskola, såväl beröm som klagomål. Detta som ett led i att utveckla och förbättra verksamheten.

Inlämnad synpunkt/klagomål, skriftlig eller muntlig, lämnas till berörd lärare eller annan berörd personal.  Synpunkten tas därefter upp till diskussion för att se över vad som ska förbättras/förändras samt om speciella åtgärder bör sättas in. Inlämnare av synpunkt/klagomål får av rektor ta del av beslutet efter avslutad diskussion mellan berörda. Alla synpunkter kommer att sammanställas i den årliga kvalitetsredovisningen. Dessa är en av utgångspunkterna inför kommande års förbättringsarbete.