Organisation & Mål

Ludvigsborgs Friskola drivs som en Ekonomisk förening med namnet Ludvigsborgs Fristående skola ekonomisk förening. Föreningen ägs av föräldrarna. På föreningens årsmöte väljs en styrelse bestående av föräldrar samt två representanter från personalen.

Styrelsen ansvarar bl.a. för löpande ekonomisk uppföljning, rekrytering av personal, avtal med bl.a. kommunen och andra viktiga avtal såsom skolmåltid.

På skolan styrs skolverksamheten av rektorn. Personalen är grunden för att den dagliga verksamheten ska fungera. Personalen på skolan har ett stort eget ansvar och samarbetar väldigt mycket på alla nivåer för att få verksamheten att fungera.

På skolan finns en grundskoleverksamhet med en förskoleklass och en klass för vardera år 1-9. Här finns också ett fritids.