Årskurs F-9

Förskoleklassen
24 elever. Förskollärare Sara Magnusson och Louise Börresen. 
Resurs Marcus Ingemansson.

Klass 1
26 elever. Klassföreståndare Emelie Hörstedt.
Resurs Anna-Lena Bengtsson Fager.

Klass 2
24 elever. Klassföreståndare Kristoffer Jönsson.
Resurs Anders Broberg.

Klass 3
24 elever. Klassföreståndare Susanne Edlund.
Resurs Jessica Bengtsson. 

Klass 4
18 elever. Klassföreståndare Hanna Björk
Resurs André Wideheim och Patrik Stéen.

Klass 5
23 elever. Klassföreståndare Jonas Krogsgaard och Camilla Jönsson.
Resurs André Wideheim.

Klass 6
23 elever. Klassföreståndare Sandra Nilsson.
Resurs Jessica Bengtsson. 

Klass 7
30 elever. Klassföreståndare Anna Strängby, Mikael Hansmar, Patrik Oxenholt, Ida Gustafsson.
Resurs Anna Andersson

Klass 8
22 elever. Klassföreståndare Elisabeth Ahrent och Roberto Rosson.
Resurs Oskar Jönsson

Klass 9a
16 elever. Klassföreståndare Isak Ringner och Tobias Persson.

Klass 9b
18 elever. Klassföreståndare AnnSofi Dehman och Anna Andersson.

Siktar du högt?
VARMT VÄLKOMMEN till Ludvigsborgs Friskola!!
Våra ledord trygghet och kvalitet ger dig som elev en god utbildning där vi arbetar för att du som elev når högre genom;

  • Välutbildade, behöriga & engagerade lärare
  • Mindre klasser
  • Personlig bärbar elevdator för interaktiv undervisning
  • Coachsamtal för högre måluppfyllelse 
  • Lärarledd läxhjälp 1 dag i veckan
  • Väl inarbetat värdegrundsarbete
  • Starkt elevinflytande
  • Skolbuss från/till Hörby & Höör i anslutning till skoldagens början/slut

Av intervjuer med elever och lärare framgår att skolmiljön på Ludvigsborgs friskola präglas av trygghet och studiero. Av dokument som Skolinspektionen tagit del av framgår att det vid skolenheten genomförs ett systematiskt arbete och åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling av eleverna. Rektorn och personal vidtar vid behov nödvändiga åtgärder för att säkerställa elevernas trygghet och studiero. Skolinspektionen fick vid senaste tillsynstillfället 2016 träffa en personalkår som samfällt vittnade om en trivsam, tillåtande och tillfredsställande atmosfär på skolan, en uppfattning som undantagslöst delades av elever, rektor och huvudmannens styrelseordförande.

Välkommen att ringa rektor Camilla Jönsson 0415-517 60, eller camilla.jonsson@ludvigsborgsskolan.se