Årskurs F-9

Förskoleklassen
25 elever. Förskollärare  Eva Borgman och Gunilla Rosberg. 
Resurs Casper Hickling

Klass 1
24 elever. Klassföreståndare Kristoffer Jönsson.
Resurs Anders Broberg.

Klass 2
25 elever. Klassföreståndare Susanne Edlund.
Resurs Jessica Bengtsson, Ann-Sofi Dehman.

Klass 3
19 elever. Klassföreståndare Anna-Lena Bengtsson Fager.
Resurs Marcus Ingemansson. 

Klass 4
23 elever. Klassföreståndare Jonas Krogsgaard, Camilla Jönsson
Resurs André Wideheim

Klass 5
23 elever. Klassföreståndare Sandra Nilsson.
Resurs Jessica Bengtsson.

Klass 6
21 elever. Klassföreståndare Hanna Björk.
Resurs André Wideheim. 

Klass 7
23 elever. Elisabeth Ahrent och Roberto Rosson.
Resurs Oskar Jönsson

Klass 8a
17 elever. Klassföreståndare Isak Ringnér och Tobias Persson.

Klass 8b
17 elever. Klassföreståndare Ann-Sofi Dehman och Sandra Bjerrehus

Klass 9a
21 elever. Klassföreståndare Anna Strängby och Mikael Hansmar.
Resurs Anna Andersson.

Klass 9b
17 elever. Klassföreståndare Ewa-Mona Håkansson, Patrik Oxenholt och Gustav Jönsson

Siktar du högt?
VARMT VÄLKOMMEN till Ludvigsborgs Friskola!!
Våra ledord trygghet och kvalitet ger dig som elev en god utbildning där vi arbetar för att du som elev når högre genom;

  • Välutbildade, behöriga & engagerade lärare
  • Mindre klasser
  • Personlig bärbar elevdator för interaktiv undervisning
  • Coachsamtal för högre måluppfyllelse 
  • Lärarledd läxhjälp 1 dag i veckan
  • Väl inarbetat värdegrundsarbete
  • Starkt elevinflytande
  • Skolbuss från/till Hörby & Höör i anslutning till skoldagens början/slut

Av intervjuer med elever och lärare framgår att skolmiljön på Ludvigsborgs friskola präglas av trygghet och studiero. Av dokument som Skolinspektionen tagit del av framgår att det vid skolenheten genomförs ett systematiskt arbete och åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling av eleverna. Rektorn och personal vidtar vid behov nödvändiga åtgärder för att säkerställa elevernas trygghet och studiero. Skolinspektionen fick vid senaste tillsynstillfället 2016 träffa en personalkår som samfällt vittnade om en trivsam, tillåtande och tillfredsställande atmosfär på skolan, en uppfattning som undantagslöst delades av elever, rektor och huvudmannens styrelseordförande.

Välkommen att ringa rektor Camilla Jönsson 0415-517 60, eller camilla.jonsson@ludvigsborgsskolan.se