Försäkring

Eleverna på Ludvigsborgs Friskola är försäkrade. Läs länken nedan för information om försäkringen och hur ni ska gå tillväga om eventuell skada uppstår.

Skadeanmälan vid olycksfall