Personal skola och fritidshem

Kontakt med personal via mail.
fornamn.efternamn@ludvigsborgsskolan.se

Anders Broberg. Resurs. Fritids.

André Wideheim Ekelund. Resurs. Fritids.

Anna Andersson. Resurs och Skolvärdinna.

Anna Blom. Bildlärare. 

Anna Strängby. SV, ENG, TY-lärare. Klf klass 9a.

Anna-Lena Bengtsson. Lågstadielärare. Skolbibliotekarie. Klf Klass 3.

Ann-Britt Ljungberg. Städ.

Ann-Sofie Dehman. Idrottslärare, fritidspedagog. Klassföreståndare 8b. 

Camilla Jönsson. Rektor. SV, SO, ENG-lärare. Klf Klass 4.

Casper Hickling. Resurs. Fritids.

Cornelia Ripa Grönberg. Administratör.

Elisabeth Ahrent. NO, MA-lärare. Klf Klass 7.

Eva Borgman. Förskollärare. Klf F-klassen.

Ewa-Mona Håkansson. Bild och musik. Klf Klass 9b.

Gunilla Rosberg. Förskollärare. Klf F-klassen. 

Gustav Jönsson. IT. ENG,  Hkk-lärare. Resurs. Klf  Klass 9b

Hanna Björk. SV, ENG, SO-lärare. Klf Klass 6.

Ida Lundahl. Specialpedagog.

Ingrid Wallentin. SYV.

Isak Ringnér. Trä och metallslöjdlärare, MA, Fysik. Klf Klass 8a.

Jessica Bengtsson. Resurs. Fritids.

Jonas Krogsgaard. SV, SO En-lärare. Klf klass 4.

Kristoffer Jönsson. MA, NO-lärare. Klf Klass 1.

Lars Ingemansson. Kök/Mat

Lena Persson. Ekonomi.

Lotta Camp. Skolsköterska.

Markus Ingemansson, Resurs. Fritids. 

Mikael Hansmar. MA, NO, Tekniklärare. Klf Klass 9A

Oskar Jönsson. Kurator

Oskar Jönsson. Resurs. 

Patrik Oxenholt. SO-lärare. Klf 9B.

Patrik Steen. Busschaufför och vaktmästare.

Pernilla Berggren. Skolpsykolog.

Pia Nilsson. Kostansvarig och kök.

Roberto Rosson. Spanska. ENG. Klf Klass 7.

Sabina Engstrand. Klassföreståndare Klass 2.

Sandra Bjerrehus. Textilslöjdslärare. Klassföreståndare 8b. 

Sandra Nilsson. SV, ENG, NO, SO-lärare. Klf Klass 5.

Susanne Edlund. Klf Klass 2.

Tobias Persson. Idrottslärare. Klassföreståndare 8a. Fritids.