Vårdnadshavares engagemang

Vårdnadshavare är närsomhelst välkomna att besöka oss på Ludvigsborgs Friskola. Det är viktigt för barnen att känna att vårdnadshavare är välkomna att engagera sig i elevernas skoldag.

Vårdnadshavare är välkomna att komma med förslag på gemensamma aktiviteter utanför skoldagen. Vid förslag kontakta styrelsen eller rektor.