Skolstart läsåret 24/25

Skolstart läsår 24/25

Välkommen till Ludvigsborgs Friskola fredagen 16 augusti kl. 8.20
Dagen slutar kl. 12.00. Skolbussar går hem i anslutning till skoldags slut.
Lunch serveras denna dag.