Studiedag och läsårstider ht 2023

Hösttermin: torsdag 17 augusti – torsdag 21 december

Studiedag: fredag 22 september

Höstlov: vecka 44, måndag 30/10 – fredag 3/11