Angående Coronavirus

För kännedom;

Ludvigsborgs Friskola följer fortsatt dagligen genom elevhälsan, aktivt händelseutvecklingen gällande Coronaviruset, Covid -19. Ludvigsborgs Friskola följer de riktlinjer som svenska myndigheter rekommenderar.

Enligt Folkhälsomyndigheten publicerad 2020-10-19;
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/smittskydd/corona/information-och-instruktioner-till-nara-kontakt-ej-hushallskontakt-till-fall-av-covid-19.pdf

Information om någon i hemmet har diagnosticerats med Covid-19.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfria-barn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19/

Förebyggande åtgärder, för mer information om Coronaviruset se Vårdguiden https://www.1177.se/Skane/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19/

  • Undvika att röra vid ansiktet.
  • Undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk.
  • Stanna hemma när du är sjuk.

På följande länk publicerar Folkhälsomyndigheten de senaste riskbedömningarna som görs kring viruset: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Om eleven eller annan familjemedlem har vistats i riskområde; Kina, Italien, Iran, Hong Kong och Sydkorea, och uppvisar symptom såsom feber, hosta eller andningsbesvär ska ni kontakta vården per telefon via Vårdguiden 1177 för rådgivning, enligt Smittskyddslagen § 1-3, kap 2. https://lagen.nu/2004:168#K2

Egenansvar innebär att agera för att undvika smittspridning och därför måste ni skyndsamt meddela skolan om ni misstänker smitta enligt ovan. 

Vänligen

Camilla Jönsson
Rektor

Jennie Leijon
Skolsköterska

Monica Larsson
Skolläkare